Tirsdag d 21 november afholdt bestyrelsen en infoaften, som var efterfulgt af banko og hygge

Bestyrelsen fremlagde en ide, de har talt om til deres møder for at aflaste bestyrelsen mest muligt.

Ideen går ud på at lave nogle udvalg, som har 1 bestyrelsesrepresentant hver, og ellers er besat af øvrige medlemmer af klubben. Dette både for at aflaste bestyrelsen, men også for at give klubbens medlemmer mere indflydelse, så det også bliver deres klub 🥰
Dette blev modtaget positivt af de deltagende medlemmer og der blev fulgt op med en masse gode spørgsmål 😍

Det blev flere gange understreget, at dette ikke er en endelig beslutning, men blot en idefase, og medlemmerne har til vores generalforsamling til at tænke over, om de kunne tænke sig at være i et udvalg, og at selvom der er angivet antal i udvalgene, er dette heller ikke afgørende.

Bestyrelsens ønske er, at få besat alle udvalgende til generalforsamlingen, ligesom der bliver valgt ind i bestyrelsen, at der så også bliver valgt ind i udvalg. Dog bliver ingen afvist, hvis der er det antal bestyrelsen har angivet som eksempel.

Jeg var ikke med til mødet;
Hvis ikke du var med til mødet, men gerne vil vide, hvad vi taler om her, så er der vedlagt det fremlagt powerpoint inkl. noter
Hvis man har yderligere spørgsmål til powerpointet eller ideen, må man med glæde skrive til Daniel eller Julie
Har du yderligere ideer til udvalgene, hvad de kunne indeholde eller om et skal ændres til et andet, så er du også velkommen til at skrive til Daniel eller Julie

 

Se powerpoint her

 

Efter præsentationen, blev der skudt gang i banko.
Der var mange gaver fra sponsorer rundt omkring på Fyn.

Hovedpræmien var fra Superbrugsen i Ørbæk, og denne var et stormester spil, som der blev spillet om til sidst 😍

Det var så hyggeligt at spille banko sammen, alle var dybt fokuserede og konkurrence mindet og der blev grint og klappet undervejs og af vinderne

Det er i hvertfald ikke sidste gang vi afholder et banko arrangement

Og tusind tak til Ravnholt for at vi måtte låne Slyngelstuen 🥰